About this App

Teknologji në funksion të kohës

Krijo dhe menaxho portofolin tënd elektronik duke u regjistruar në eReja.

Teknologjia e re e pagesave mundëson kryerjen e transaksioneve pa kosto mirëmbajtjeje dhe pa kosto të fshehura.

Address

Tirana,Albania

Folow us on social

APLIKONI PËR TË KRYER SHËRBIME ME

eReja

*Agjenti eReja kryen blerje dhe shitje të parasë elektronike.