About this App

Teknologji në funksion të kohës

Krijo dhe menaxho portofolin tënd elektronik duke u regjistruar në eReja.

Teknologjia e re e pagesave mundëson kryerjen e transaksioneve pa kosto mirëmbajtjeje dhe pa kosto të fshehura.

Address

Tirana,Albania

Folow us on social

Ankesa

Dergoni ankesen tuaj

Per cdo problematike qe mund te keni hasur, jemi prane jush per zgjidhje te sigurta.